• Esra Nilsson

    Mentor

Omvänt Mentorskap

I augusti 2022 startade pilotprojektet Omvänt Mentorskap Duomodellen (OMDU). I projektet har utrikes födda mammor utbildats till mentorer och därefter träffat adepter, ledare från olika sektorer i samhället, i en serie samtal.

Omvänt mentorskap är en metod för att motverka stereotypa föreställningar om grupper av utrikes födda kvinnor i majoritetssamhället och att främja jämställdhet, jämlikhet och integration som en ömsesidig process.

Fyra organisationer har deltagit i projektet: Hela Människan i Malmö, Hela Människan Huddinge - Botkyrka - Salem, IKF Malmö - Internationella Kvinnoföreningen och Spånga IOGT (tidigare Spånga Blåband). Projektet har finansierats av Jämställdhetsmyndigheten.

Projektet avslutades augusti 2023. Beskrivning och utvärdering av projektet finns i nedanstående rapportsammanställning.

Rapport


Utbildningsmanual

Denna utbildningsmanual vänder sig till pedagoger, studieförbund och ideella organisationer som vill genomföra studiecirklar inom omvänt mentorskap för att främja jämställdhet och jämlikhet.

Målgruppen för studiecirklarna är utrikes födda ensamstående mödrar intresserade av att fungera som mentorer i par (DUO-modellen) och delar av cirkeln kan även erbjudas adepter – ledare i idéburen sektor, i näringslivet och i offentlig sektor – som söker en mentor för att (vidare)utveckla sitt jämställdhetsarbete.

Manualen är tänkt att fungera som en guide med erfarenheter från pilotprojektet tillsammans med teori, praktiska övningar och referensmaterial.

Utbildningsmanual