• Esra Nilsson

    Mentor

Omvänt Mentorskap

I augusti 2022 startade pilotprojektet Omvänt Mentorskap Duomodellen (OMDU). I projektet har utrikes födda mammor utbildats till mentorer och därefter träffat adepter, ledare från olika sektorer i samhället, i en serie samtal.

Omvänt mentorskap är en metod för att motverka stereotypa föreställningar om grupper av utrikes födda kvinnor i majoritetssamhället och att främja jämställdhet, jämlikhet och integration som en ömsesidig process.

Fyra organisationer har deltagit i projektet: Hela Människan i Malmö, Hela Människan Huddinge - Botkyrka - Salem, IKF Malmö - Internationella Kvinnoföreningen och Spånga IOGT (tidigare Spånga Blåband). Projektet har finansierats av Jämställdhetsmyndigheten.