Vad vi gör

Hela Människan arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

Arbetsträning

I centrum för Hela Människans sociala företag står du och dina kollegor och era förutsättningar.

Läs mer

Utbildning Svenska i Butik

Svenska i Butik är en särskild kurs på grundläggande nivå för dig som har svenska som andraspråk.

Läs mer

Riagården - Öppen Mötesplats

På Riagården serveras frukost och matlåda. Vi erbjuder även samtal, stöd i kontakt med myndigheter...

Läs mer

Transport

Borttransport återvinning och borttransport för återbruk.
 

Läs mer

Familjevän

Familjevän går ut på att ”matcha” en människa som är ny i Sverige med någon som bott här en längre tid.

Läs mer

Omvänt mentorskap

I projektet har ensamstående utrikesfödda (utanför EU) mammor med barn under 18 år fått en mentorutbildning i frågor om jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

Läs mer