Om Oss

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

Vision

Vi vill att alla människor ska ha en värdig livssituation. Vi vill att Huddinge, Botkyrka och Salem ska vara generösa samhällen som tar vara på människors möjlighet att växa, där varje människa upplever gemenskap, tillhörighet och framtidstro.

Uppdrag

I möten med människor vill vi:

 • Se människan

 • Möta behov – socialt, andligt och materiellt

 • Ge redskap för förändrade livssituationer

 • Erbjuda plats för gemenskap och växt

I våra kommuner Huddinge, Botkyrka och Salem vill vi:

 • Ta vara på människors engagemang

 • Ifrågasätta och uppmärksamma orättvisor

 • och fokusera på dessa samhällsutmaningar

Värdegrund

KRAFT

K änsla - Känsla av sammanhang, empati och engagemang

R espekt - Människan har ett okränkbart värde och alla ska därför mötas med respekt

A nsvar - Makt över och ansvar för sitt eget liv. Ta ansvar och ge ansvar

F ramtid - Framtid och hopp för varje människa. Att aldrig ge upp.

T illit - Det finns en kraft som är starkare än oss själva. Tillit, tro och förtroende är grunden.

Jag brinner för att göra skillnad. Varje dag får jag se det. Vi har funnits här i 40 år, vi bor och lever här. Vårt arbete med att göra skillnad fortsätter, det är vårt uppdrag.
Mats Wåhleman är verksamhetschef på Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

 • Utsatta livssituationer

  Hela Människan i Huddinge, Botkyrka och Salem har elva lokala kyrkor som huvudmän. Tillsammans arbetar vi för att bekämpa hemlöshet, psykisk ohälsa, missbruk och andra utsatta livssituationer.

 • Lång erfarenhet

  Vi utgår ifrån en kristen människosyn och tron på alla människor lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi är en organisation i ständig utveckling med nyfikenhet och lyhördhet på omvärldens behov och ställer om snabbt om så behövs. Vi har lång erfarenhet av att stödja individer i sin personliga utveckling och vi ser till HELA människan i vårt arbete.

 • Socialt företagande

  Vi ser vårt sociala företagande som ett bidrag till ett inkluderande och hållbart samhälle. Därför bedriver vi secondhandbutiker, transport, social livsmedelsbutik och matbank där vi erbjuder arbetsträning och praktisk handledning. Vi har också mötesplatser för personer i hemlöshet och/eller i aktivt missbruk.

 • Samarbete

  Vi vill öka vårt arbete kring utmaningarna i utsattheten för barn, ungdom och familj kopplat till droger och kriminella miljöer. Genom att samarbeta med andra partners kan vi tillsammans bidra med insatser till en ökad integration.

 • Sammanhang viktigt

  Vi fokuserar på det positiva som finns hos människor och vi framhåller det friska och fungerande. Vi utgår ifrån det som fungerar och vad som får oss att må bra oavsett vad vårt utgångsläge är. Vi ser att en människa mår bra av att vara i en stark känsla av sammanhang som hen upplever begripligt, hanterbart och meningsfullt.

  Styrelsen

  Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av verksamheten. Hela Människans styrelse utses av föreningens huvudmän. Styrelseledamöterna väljs för två år i taget och uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete.

  Tommy Aronsson
  Ordförande
  Ekonom. Arbetat 36 år inom SEB-koncernen och som chef under 25 år. Styrelseordförande i Sociala Missionen 2006 – 2015. Representerar Stuvstakyrkans församling.

  Lennart Blixth
  Vice ordförande
  Bakgrund som administrativ chef i Botkyrka församling. Dessförinnan ekonomichef på Älvsby skogsförvaltning och Business Controller hos AssiDomän Forestry. Pensionär.  Representerar Botkyrka församling.

  Iréne Cederborg
  Ledamot
  Arbetar i Botkyrka kommun som handläggare i funktionshindersfrågor på Kultur och fritid. Ledamot i kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Grödinge församling. Representerar Grödinge församling.

  Elisabeth Edström
  Ledamot
  Har arbetat som organist i Tumba kyrka i 35 år. Vikarierar i Botkyrka församlings kyrkor – nu som pensionär. Är kyrkvärd i Tullinge kyrka. Representerar Botkyrka församling.

  Mats Gustafsson
  Ledamot
  F.d. rådgivare på fackföreningen Vision men numera pensionär. Sitter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Salems församling. Representerar  Salems församling.

  Kaija Jansson
  Ledamot
  Teolog och pedagog. Ledamot i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat

  Peter Nygren
  Ledamot
  Arbetar som diakon i Botkyrka församling, huvudsakligen i Ljusets och Botkyrka kyrka. Några ansvarsområden är pilgrim, volontärer och öppna mötesplatser. Representerar Botkyrka församling.

  Katarzyna Andersson
  Ledamot
  Arbetar som redovisningskonsult och revisorsassistent på en revisionsbyrå. Är legitimerad gymnasielärare i psykologi och har jobbat på gymnasieskolor, Komvux och Folkuniversitetet. Representerar Sankt Botvids Katolska Församling, Fittja.

  Gertrud Etbon
  Ledamot
  Arbetar som legitimerad grundskolelärare i Stockholm kommun.  Undervisar Matematik, Engelska och hemkunskap. Söndagsskollärare i Equmeniakyrka Hallunda. Representerar Equmeniakyrkan Hallunda

  Erika Wanjura
  Ledamot
  Arbetar som grundskolelärare i Södertälje kommun. Har tidigare arbetat inom funktionsstöd för människor i behov av särskilt stöd. Har varit ordförande för dåvarande SMU i Tumba. Representerar Equmeniakyrkan Tumba.

  Vanja Öberg
  Ledamot
  Arbetat som undersköterska. Ledamot i församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka och kyrkofullmäktige i Huddinge pastorat. Representerar Huddinge pastorat.

  Verksamhetsberättelse 2022

  Här hittar du vår verksamhets- och förvaltningsberättelse. Vi hoppas att du
  vill ägna en stund åt att få en ökad kunskap om vårt arbete med och för
  människor i utsatta livssituationer här lokalt.

  Ladda ner


  Tidigare Verksamhetsberättelse

  Sammanfattning av verksamhetsberättelse 2021


  Höstmöte

  Varje höst håller Hela Människan ett höstmöte. På detta möte beslutar de av huvudmännen utsedda ombuden om rambudget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Det är också ett tillfälle till en levande dialog om vårt framtida gemensamma diakonala arbete. Dessutom en inblick om det som ligger närmast i tid.

  Utöver ombuden är alla intresserade välkomna!

  Höstmöte måndagen den 20 november 2023 kl 18.30, Sankt Botvids Katolska församling,

  Postängsvägen 11 (Fittja).

  Hela Människan i Sverige

  Förutom Huddinge-Botkyrka-Salem finns Hela Människan på 60 platser runt om i Sverige där det erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor. Riksorganisationen Hela Människan har elva kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

  helamanniskan.se