• Vid borttransport för återvinning
    är priset 595 kr/kubik.

Borttransport återvinning

Vid borttransport för återvinning är priset 595 kr/kubik. Priser inkl moms.

Borttransport för återbruk

Vi tar gärna emot de varor vi bedömer möjliga att sälja i våra secondhandbutiker. Överskottet i butiken går till lokalt socialt arbete. Vi transporterar självklart bort dessa varor utan kostnad.

Vi behöver göra en bedömning för att kunna avgöra vad som skall återvinnas och vad som kan återbrukas. Därför kommer vi gärna förbi när det passar dig och ger ett prisförslag – utan kostnad

För mer information, offertförfrågan mm

hbs-transport@helamanniskan.se
08–534 709 55