• I centrum för Hela Människans
    sociala företag står du och dina
    kollegor och era förutsättningar

Arbetsträning

Vi på Hela människan jobbar med en grundsyn och tro på alla människors lika värde där vi sätter dig som individ i centrum.

Vi ser att varje människa mår bra av att vara i ett sammanhang som upplevs begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Vi har lång erfarenhet av att stödja dig som individ i din personliga utveckling personlig utveckling och komma närmare arbete eller studier.

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning

Innebär att du under en period får arbetsträna inom våra sociala företag. Du får möjlighet att i anpassad form, under handledning, genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Din handläggare på Arbetsförmedlingen avgör om du får arbetsträning eller förstärkt arbetsträning med utökat stöd.

Så här arbetar vi

PLANERA

Konsulent eller handledare planerar med deltagare för delmål och mål i arbetsträningen (i vissa fall tillsammans med AF-handläggare). Vad? När? Hur?

GÖRA

Deltagare utför arbets- uppgifter tillsammans med handledare. Utveckla det som fungerar och prova utmaningar samt beskriva och doku-mentera svårigheter.

STUDERA

Tolka, analysera tillsammans med deltagare, handledare eller konsulent. Hur gick det? Anpassa efter behov.

AGERA

Vi lyssnar på deltagaren och ger dem möjlighet att vara delaktiga i sin egen förändring. Vilka förändringar behöver göras? Börja om i steget PLANERA


Hos oss finns möjlighet att träna i arbetsuppgifter på tre olika platser.

TUMBA

Gröndalsvägen 20 B

Arbetsuppgifter som butiks- biträde inom secondhand, kassabiträde, lokalvård, vaktmästeri.

TULLINGE

Mekanikervägen 4

Arbetsuppgifter inom lager, sortering, lokalvård, tvätt, cykel- verkstad, textilverkstad, möbel- verkstad och transport.

STUVSTA

Stationsvägen 25

Arbetsuppgifter som butiksbiträde och kassa- biträde inom secondhand, lokalvård.
 

För kontakt med oss ring eller maila:

Staffan Lundin
Konsulent
telefon: 08-534 709 47 SMS: 070 73 709 47
e-post: staffan.lundin@helamanniskan.se

Monica Värmå
Konsulent
08-534 709 48 SMS: 070 73 709 48
monica.varma@helamanniskan.se

Anne Gustafsson
Konsulent
08-534 709 57 SMS: 070 73 709 57
anne.gustafsson@helamanniskan.se

 

Läs mer om
arbetsträning