Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

1800 banankartonger

I Botkyrka hantverksby i Tullinge finns Hela Människans secondhandlager. Lokalerna rymmer också 70 platser för arbetsträning, kontor, gåvoinlämning och en secondhandoutlet.

På Hela Människans lager i Tullinge finns ungefär 1800 banankartonger med varor som ska ut i butik. Det kan röra sig om säsongsvaror som t ex julsaker som förvaras i väntan på rätt tillfälle eller ”påfyllnadsvaror” som barnkläder. Tullingelagret har byggts om och utökats för att ha plats för fler varor, men även för den verksamhet som bedrivs här. I Tullinge finns inte bara ett lager utan även kontor, gåvoinlämning, secondhandoutlet och arbetsträning.

Staffan Lundin, verksamhetsansvarig lager och logistik samt samordnare för arbetsträning, förklarar att lagret har flyttats från Tumba till Tullinge eftersom större yta behövdes.

I Tullinge är verksamheten uppdelad i två fastigheter. En för sortering och en för outlet, lager och gåvomottagning.

Verksamheten i Tullinge är en arbetsplats för människor i arbetsträning precis som butikerna i Stuvsta och Tumba.

I Tullinge finns det plats för ungefär 70 personer att arbetsträna.

– Målet med arbetsträningen är att bli arbetsredo. Personerna i arbetsträning behöver öva på att arbeta. De roterar mellan olika uppgifter för att lära sig nya saker säger Staffan.

Han förklarar även att ett annat mål är att klara av att arbeta så mycket som möjligt utifrån individens egna situation.

Vissa börjar med två timmar i veckan och ökar sedan på. Tillslut klarar man längre arbetsdagar.

En av de mest avgörande faktorerna är språket, menar Staffan. Om man inte behärskar det svenska språket kan det bli väldigt svårt att ta sig in på en arbetsplats.

I Tullinge är det därför stort fokus på att prata svenska för att alla i arbetsträningen ska lära sig vardagssvenska och därmed komma närmare ett arbete.

–Vi stödjer och hjälper människor framåt. Att få en utvecklingsmöjlighet är jätteviktigt. Vi möjligör förändring för människor, berättar Staffan.

Nytt i Tullinge är också secondhandoutleten. Den är öppen en eftermiddag varannan vecka och där säljs varor som redan varit ute i butik. Det är ett steg i avfallstrappan som Hela Människan jobbar med.

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som styr hur avfallet ska tas om hand i EU. Trappan innehåller fem steg, som om
vi följer dem tillsammans, minskar vårt avfall. Genom att konsumera mindre, återanvända saker och återvinna material. kan mängden avfall minskas.

– Målet med outleten är inte att vi ska tjäna pengar. Målet med den är att vi ska kunna återbruka flera varor innan de åker till återvinningscentralerna. I snitt säljs 280-300 varor per outlet-tillfälle.

– I första hand önskar vi att de secondhandgåvor som lämnas in är tvättat och rengjorda, men vi tvätta också när det behövs föratt mer ska kunna leva vidare istället för att kastas. Målet är att kunna återbruka så mycket som möjligt.

Men miljötänket stannar inte vid återbruket.

– Det är också viktigt att planera transporter så att så få turer som möjligt behöver köras, förklarar Staffan.

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som styr hur avfallet ska tas om hand i EU. Trappan innehåller fem steg, som om
vi följer dem tillsammans, minskar vårt avfall. Genom att konsumera mindre, återanvända saker och återvinna material. kan mängden avfall minskas.

– Målet med outleten är inte att vi ska tjäna pengar. Målet med den är att vi ska kunna återbruka flera varor innan de åker till återvinningscentralerna. I snitt säljs 280-300 varor per outlet-tillfälle.

– I första hand önskar vi att de secondhandgåvor som lämnas in är tvättat och rengjorda, men vi tvätta också när det behövs föratt mer ska kunna leva vidare istället för att kastas. Målet är att kunna återbruka så mycket som möjligt.

Men miljötänket stannar inte vid återbruket.

– Det är också viktigt att planera transporter så att så få turer som möjligt behöver köras, förklarar Staffan.


© Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem

🍪 Denna webbplats använder cookies

Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med.